Udruzenje e-Razvoj

Udruzenje e-Razvoj u kategoriji Drustvo, Usluge April 19th, 2010 Tagovi: , , , ,

Ciljevi Udruženja e-Razvoj:

predlaganje projekata i koordinacija na izradi i realizaciji projekata od interesa za razvoj informacionog društva;
koordinacija obezbeđivanja finasijkih sredstava iz domaćih i inostranih podsticajnih fondova ili zainteresovanih investitora za realizaciju pokrenutih projekata u oblasti razvoja informacionog društva;

predlaganje i zalaganje za formiranje novih privrednih društava koja bi samostalno radila na realizaciji složenih projekata u oblasti razvoja informacionog društva;

praćenje stanja razvoja informacionog društva i javno zalaganje za unapređenje svih aspekata razvoja informacionog društva;

praćenje i primena najnovijih informacionih i komunikacionih tehnologija koje su od interesa za razvoj informacionog društva;

zalaganje za realizaciju i zaštitu interesa članica Udruženja e-Razvoj i svih privrednih i ostalih društvenih subjekata učesnika u procesu unapređenja informacionog društva;

edukacija organizacija i građana o značaju pokrenutih i planiranih projekata za razvoj informacionog društva i mogućnostima za njihovu realizaciju.

Poseti: http://www.erazvoj.com/

Podeli:
| Vise

Nema komentara

Odgovori